Współpraca międzygeneracyjna

warsztaty, spotkania Współpraca międzygeneracyjna Większość naszych spotkań opiera się na współpracy międzypokoleniowej, ale niektóry z nich szczególnie.

Książka łączy pokolenia. Głównym założeniem projektu jest umożliwienie spotkań i wymiany doświadczeń między różnymi pokoleniami, celem spotkań jest integracja międzypokoleniowa społeczności lokalnej, budowanie postaw tolerancji, otwartości, wrażliwości na społeczne wartości uniwersalne, a także rozwijanie umiejętności czytania, opowiadania, zapoznanie z literaturą, wzbogacanie słownictwa oraz przekonanie dzieci, że czytanie książek jest bardzo dobrym sposobem na spędzanie wolnego czasu i rozwijanie wyobraźni. Literatury jest dla nas dobrym punktem w międzypokoleniowej transmisji wartości. Seniorki z domu sąsiedzkiego odwiedzają uczniów młodszych klas w szkole, aby czytać im książki ich zdaniem ponadczasowe, ważne, ciekawe. Inicjują rozmowy z dziećmi na tematy w nich poruszane.
Projekt skierowany jest do uczniów klas 0-3.

Szanujmy wspomnienia jest to projekt wykorzystujący jako podstawę merytoryczną inicjatywę realizowaną wcześniej z dużym powodzeniem: Konfrontacje międzypokoleniowe.
Głównym założeniem projektu jest umożliwienie spotkań i wymiany doświadczeń między różnymi pokoleniami. Zapraszamy klasę z jednej z oliwskich szkół oraz miejscowych seniorów, aby przy okazji wspólnych rozmów i działań mogli poznać swoje biografie i siebie nawzajem, mogli podyskutować na frapujące tematy.
Doświadczenie osób dojrzałych, prezentowane wartości towarzyszące ich młodości, wspomnienia z dzieciństwa i młodości tak innej niż rzeczywistość obecnej młodzieży, są doskonałą okazją do kształtowania określonych umiejętności, postaw, wartości i przekazywania wiedzy bezpośrednio od świadków wydarzeń społecznych czy historycznych. Seniorzy i ich wspomnienia są jak otwarte księgi, z tą przewagą, że nie są szkolnymi podręcznikami, a żywymi ludźmi. Nie każdy z uczniów ma w rodzinie dziadków, niektórzy mieszkają zbyt daleko , aby utrzymywać bliskie relacje, tak więc spotkania z seniorami na miejscu i w moderowanej formie są wyjątkową i cenną okazją do skorzystania z ich wiedzy i nawiązania dobrych relacji społecznych. Z kolei dla seniorów to okazja do podkreślenia wartości ich doświadczeń, wiedzy i radość z możliwości dzielenia się tymi zasobami. Nie każdy senior ma bliskie kontakty rodzinne z wnukami, a ta sprawdzona forma spotkań jest kompensacją potrzeby bliskości z młodzieżą. Wartością dodaną jest podniesienie dobrostanu psychofizycznego uczestników projektu. Każde spotkanie obejmuje dyskusję uczniów i seniorów oraz wspólne działania.
Cel spotkań: integracja międzypokoleniowa społeczności lokalnej, budowanie postaw tolerancji, otwartości, wrażliwości na społeczne wartości uniwersalne.
Projekt skierowany jest do uczniów klas 6-8.

koordynacja:
Magdalena Majchrzakowska
tel. 58 345 29 67 , 601 057 574
e-mail: m.majchrzakowska@wspolnotagdanska.pl

terminy: ustalamy indywidualnie

miejsce: Oliwski Ratusz Kultury, Opata Jacka Rybińskiego 25

Aktualności i relacje ze spotkań: facebook

Projekt sfinansowany w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego ze środków Miasta Gdańska.
 

Galerie zdjęć

galeria Szanujmy wspomnienia
galeria Pokolenia
<< powrót