Gierki językowe. Pogawędki i ćwiczenia teatralne dla cudzoziemców z Olgą Shevtsovą

spotkania, warsztaty Gierki językowe. Pogawędki i ćwiczenia teatralne dla cudzoziemców       z Olgą Shevtsovą Jeśli czasami czujesz się skrępowany, bo nie wiesz co i jak powiedzieć, jeśli czasami wstydzisz się mówić w obcym języku, jeśli zdarza się, że czujesz się samotny i bardzo potrzebujesz miłego miejsca, gdzie będziesz rozumiany -
dobrze trafiłeś! Dom Sąsiedzki w Oliwskim Ratuszu Kultury zaprasza na cykliczne warsztaty:
„Gierki językowe czyli pogawędki i ćwiczenia teatralne dla cudzoziemców”.
Warsztaty wypełnią ciekawe i edukacyjne działania:
ćwiczenia integrujące grupę,
ćwiczenia rozwijające wyobraźnię,
gry teatralne i językowe,
mówienie w języku polskim, słuchanie i bycie słuchanym,
ćwiczenia ze świadomości ciała,
elementarne ćwiczenia aktorskie
praca z kamerą
spotkania z nieoczywistymi gośćmi
Nie ma znaczenia jakie masz umiejętności aktorskie, w jakim języku mówisz, istotne są chęci skosztowania nowych sytuacji, wymiana doświadczeń, chęć poznania nowych ludzi, ich zwyczajów.
Zajęcia są dedykowane osobom dorosłym w różnym wieku.

prowadząca: Olga Shevtsova
Jest kierownikiem Teatru +, nauczycielem sztuki aktorskiej. Pisze wiersze, prozę, scenariusze, piosenki. Uczy śpiewu, dykcji i deklamacji. Gra na fortepianie i na bandurze. Jest licencjonowaną animatorką kultury, reżyserką, dyrygentką chóru.

С нового года на языковых встречах для иностранцев
мы будем играть в театре!
Вы иногда чувствуете себя застенчивым, потому что не знаете, что сказать и как?
Вам иногда стыдно говорить на иностранном языке?
Бывает ли так, что вы чувствуете себя одиноко и нуждаетесь в месте, где вас поймут?
Вы пришли в нужное место! Dom Sąsiedzki w Oliwskim Ratuszu Kultury приглашает вас на серию семинаров «Языковые игры, общение и театр для иностранцев».
Мастер-классы будут наполнены интересными и познавательными заданиями:
упражнения, которые объединяют группу,
упражнения, развивающие воображение,
театральные и языковые игры,
разговор по-польски,
упражнение на умение слушать и быть услышанным,
упражнения с осознанием тела,
элементарные актерские упражнения
работа с камерой
встреча с неожиданными гостями
Цель встреч - в первую очередь повеселиться, а также укрепить у участников чувство собственного достоинства, свободы и открытости в общении с другими людьми. В театре необычные ситуации стимулируют наши мысли. Все новое, неизвестное, необычное привлекает наше внимание. Так же и с ролями и изучением фантастического мира. Давайте играть в театр, давайте попробуем быть кем-то другим, возможно, благодаря этому мы познаем себя лучше.
Неважно, каковы ваши актерские навыки, на каком языке вы говорите, важно то, что вы готовы попробовать что-то новое, обменяться опытом, познакомиться с новыми людьми, их обычаями.
Занятия проходят для взрослых всех возрастов.

ведущий: Ольга Шевцова
Режиссер и руководитель театральной студии «Театр +» , преподаватель актерского искусства. Писатель и драматург. Преподаватель вокала, дикции и декламации, игры на пианино и бандуре.

If you sometimes feel self-conscious because you do not know what to say and if you are sometimes embarrassed to speak a foreign language, if it happens that you feel lonely and you need a nice place where you will be understood -
you've come to the right place! Dom Sąsiedzki in Oliwa's City Hall of Culture invites to cyclical workshops:
"Language games, that is, chats and drama for foreigners".
The workshops will be filled with interesting and educational activities:
exercises that integrate the group,
exercises developing the imagination,
theater and language games,
speaking in Polish, listening and being listened to,
exercises with body awareness,
elementary acting exercises
working with a camera
meeting with non-obvious guests
It does not matter what your acting skills are, what language you speak in, what is important is the willingness to try new situations, exchange experiences, desire to meet new people, their habits.
Classes are dedicated to adults of all ages.

host: Olga Shevtsova He is the manager of Teatr +, a teacher of acting art. He writes poems, prose, scripts, songs. He teaches singing, diction and declamation. Playing the piano and bandura. She is a licensed cultural animator, director and choir conductor.

termin:
g. 17:00 – 19:00 / Środa / средa / Wednesday
6.02, 13.02, 27.02
6.03, 13.03, 20.03, 27.03
3.04, 10.04, 17.04
8.05, 15.05, 22.05, 29.05
5.06

miejsce: Oliwski Ratusz Kultury, Opata Jacka Rybińskiego 25, 80-320 Gdańsk

Aktualności i relacje ze spotkań: facebook.com/domsasiedzkiwoliwskimratuszukultur
  << powrót