Grupa warsztatowa. Grupa wielu kultur

spotkania, warsztaty, teatr Grupa warsztatowa. Grupa wielu kultur To cykl spotkań warsztatowych, integracyjnych, teatralnych dla przedstawicieli różnych kultur, podczas których mamy możliwość poznać się lepiej, rozmawiać na tematy mniej lub bardziej poważne, plotkować, wymieniać informacje o kulturze, obyczajach. Zajęcia ewaluują, zmieniają formą, aby być atrakcją dla uczestników.

Porozmawiajmy po polsku. (jesień 2018 - zima 2019)
Podczas kreatywnych działań, przyglądamy się sekretom języka polskiego, staramy się ośmielić do rozmowy, przybliżyć polską kulturę. Zachęcaliśmy cudzoziemców do uczestniczenia w innych projektach realizowanych w ramach Domu Sąsiedzkiego w Oliwskim Ratuszu Kultury. Nawiązaliśmy współpracę z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku, Sopockim Centrum Wsparcia Imigrantek i Imigrantów, w celu poznania metod i sposobów pracy oraz rozpoczęliśmy działania mające na celu dotarcie do cudzoziemców mieszkających w najbliższej okolicy.

Gierki językowe (wiosna, lato 2019)
Warsztaty teatralne dla cudzoziemców. Celem spotkań jest przede wszystkim dobra zabawa, ale także wzmacnianie w uczestnikach poczucia własnej wartości, swobody i otwartości w kontaktach z innymi ludźmi.
Efektem warsztatów jest przedstawienie: Omia mea mecum porto, premiera czerwiec 2019.

Teatr cieni (od jesień 2019, pomysł kontynuowany obecnie)
Podczas cyklicznych warsztatów teatralnych tworzymy magiczne przedstawienie wykorzystujące grę światła i ciemności, pantomimy, tańca, aktorstwa i efektów muzycznych.
Głównym celem naszej międzypokoleniowej Grupy Aktorskiej jest twórczy rozwój, możliwość samorealizacji, tworzenie ciekawych projektów i spektakli, komunikacja z ludźmi bliskimi duchem i poznawanie nowego. Każda osoba ma talent i widzi życie inaczej – w środku ma cały niezidentyfikowany, wyjątkowy świat, odkryjmy jak do niego wejść.
Zajęcia są dedykowane osobom dorosłym w różnym wieku.
Realizacje:
Biegnij dynio biegnij.( w ramach projektu Gra z cieniem. Nasz wspólny teatr.) premiera grudzień 2019
Maryna premiera 2021

Prowadząca: Olga Ciszewska
Jest kierownikiem Teatru +, nauczycielem sztuki aktorskiej. Pisze wiersze, prozę, scenariusze, piosenki. Uczy śpiewu, dykcji i deklamacji. Gra na fortepianie i na bandurze. Jest licencjonowaną animatorką kultury, reżyserką, dyrygentką chóru.

Terminy spotkań:
środy / g.10:00-12:00

miejsce: Oliwski Ratusz Kultury, Opata Jacka Rybińskiego 25, 80-320 Gdańsk

Bajki bez barier. "Czarodziejka" Autyzm  adiobook
https://www.youtube.com/watch?v=Crgb3a69eLA&t=127s


Projekt "Bajki bez barier" obejmuje Wydanie II i dystrybucję serii dziesięciu książeczek wydanych przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko”. Jest skierowanych do czytelników – adresatów projektu w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Każda książeczka zawiera jedną bajkę psychoedukacyjną dotyczącą konkretnej niepełnosprawności, tj. Zespół Aspergera, Autyzm, ADHD, Epilepsja, Zespół Downa, Niepełnosprawność ruchowa, Zaburzenia mowy, Niedosłuch, Choroba przewlekła, dziecko niewidome. Są to krótkie opowiadania, ukazujące w zrozumiały dla dzieci sposób, na czym polegają wymienione powyżej niepełnosprawności. Niejednokrotnie najmłodsi obawiają się bawić z rówieśnikami dotkniętymi tego typu zaburzeniami. Bajki te uświadamiają, że każde dziecko, bez względu na to jak wygląda lub na co choruje, potrzebuje akceptacji i kontaktu z drugim człowiekiem.
W każdej książce znajduje się załącznik dla osoby dorosłej dotyczący problematyki bajki i zachęcający do rozmowy na temat lektury, a także do innych działań pozwalających dziecku na wyrażenie swoich uczuć i przemyśleń (np. rysunek, zabawa, pytania dotyczące treści, sugestie).
Postanowiliśmy, w czasie izolacji, nagrać audiobooki na podstawie kilku książek i wykorzystać je w późniejszym czasie w dedykowanych spotkaniach i warsztatach.

Członkowie naszej grupy brali czynny udział w organizowanie spotkań w ramach projektu Miej więcej o sąsiadach, który był realizowany w Oliwskim Ratuszu Kultury od września do listopada 2019 roku.
Był to cykl spotkań poświęconych kulturze wybranych mniejszości  narodowych i etnicznych mieszkających w Gdańsku. Przygotowano 13 wielowątkowych działań obejmujących propagowanie wiedzy o Tatarach, Kaszubach i ludziach z Ukrainy. Szczególną intencją  organizatorów było, aby podczas spotkań pokazać, jak ważne jest poznawanie i zrozumienie inności, akceptacja różnorodności, dostrzeganie ile mamy wspólnego oraz świadomość tego, jak wiele możemy się od siebie nauczyć.

Aktualności i relacje ze spotkań: facebook
 

Galerie zdjęć

galeria Porozmawiajmy po polsku
galeria Gierki językowe
galeria Warsztaty teatralne
galeria Miej więcej o sąsiadach
galeria Omnia mea mecum porto
<< powrót